درباره ما

درباره ما:

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. بر همین اساس این اندیشکده با ابتناء به مهم ترین مسائل پیش روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در 11 حوزه منطقه ای شامل عراق و شامات، خلیج فارس، رژیم صهیونیستی، شمال آفریقا، ترکیه و قفقاز، آسیای مرکزی، روسیه، چین و شرق آسیا، افغانستان و شبه قاره، اروپا و آمریکا، و 2 پرونده موضوعی اقتصاد بین الملل و تصویر ایران به امر تولید محصولات و مشاوره به نهادهای تصمیم گیر در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اهتمام دارد.

تماس با ما:

09353272763

info@jaraian.org

تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org