۲۳ فروردین ۱۴۰۰

ائتلاف های سیاسی در لبنان از 2005 تا 2020

در پی ترور «رفیق حریری»، نخست وزیر پیشین لبنان در سال 2005، دو ائتلاف 8 مارس و 14 مارس بر سر متهمان ترور حریری و نیز موافقت یا مخالفت درباره حضور نیروهای سوری در خاک لبنان شکل گرفت. ائتلاف 8 مارس با محوریت «جنبش امل» به رهبری «نبیه بری»، حزب الله به رهبری «سید حسن نصرالله»، «جنبش میهنی آزاد» به رهبری «جبران باسیل» و نیز «جریان المرده» به رهبری «سلیمان فرنجیه» شکل گرفت که از سوی احزاب کوچک‌تری همچون «سازمان خلق ناصری»، «فدراسیون انقلابی ارمنی» و حزب «ناسیونال سوسیالیست سوری» نیز حمایت می شود. این جریان به طور عمده حامی سوریه و ایران و محور مقاومت است و با کشورهای غربی و عربستان سعودی همسویی چندانی ندارد. در مقابل این جناح جریان 14 مارس قرار دارد که احزاب اصلی آن را «جریان المستقبل» به رهبری «سعد حریری»، نیروهای لبنانی[1] به رهبری «سمیر جعجع» و حزب کتائب به رهبری «سامی الجمیل» تشکیل می دهند. جماعت اسلامی، حزب سوسیال دموکرات هنچاکیان و حزب لیبرال دموکرات رمگور نیز از ائتلاف 14 مارس حمایت می کنند. این جریان طرفدار سیاست عربستان سعودی در منطقه، غرب گرا، و مخالف خط مشی ایران و سوریه است و از سوی قدرت های غربی نیز حمایت می شود.

 [1] – قوات البنانی

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org