۳۱ فروردین ۱۴۰۰

احزاب حاکم و اپوزیسیون آلمان از 1990 تا کنون

پس از اتحاد آلمان احزاب راست میانه ( دموکرات مسیحی ) و چپ میانه (سوسیال دموکرات) به شکل نوبتی و یا با ائتلاف با یکدیگر دولت را در اختیار داشته اند، با این حال روند نتایج نشان میدهد در سال های اخیر از میزان آرای دو حزب اصلی کاسته شده و احزابی مانند سبز ها و راست افراطی در حال رشد هستند.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org