۱۶ شهریور ۱۴۰۰

بحران آب در لبنان

لبنان با بحران اقتصادی شدیدی روبه‌روست که بن بست سیاسی را نیز تشدید کرده است. کمبود منابع مالی و کمبود سوخت بر تأمین آب آشامیدنی سالم تأثیر منفی گذاشته و دسترسی شهروندان به این نعمت را محدود کرده است. بیش از 4 میلیون نفر، از جمله 1 میلیون پناهجوی عمدتاً سوری در معرض این خطر قرار گرفته اند. در مناطقی نظیر بعلبک – هرمل و بقاع تا 40 درصد جمعیت را سوری ها تشکیل می دهند. این مناطق آسیب پذیرترین بخش های لبنان از منظر دسترسی به آب سالم به حساب می آیند.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org