۲۸ اسفند ۱۴۰۰

تعداد حملات تروریستی در جهان غرب براساس ایدئولوژی

مرگ‌بارترین سنخ تروریسم در جهان غرب در دهه گذشته، تروریسم مذهبی بوده است. گروه‌های تروریستی منتسب به اسلام‌گرایی به تنهایی عامل 528 مورد مرگ در سال 2007 در جهان غرب بوده اند. مهم‌ترین موج حملات این گروه‌ها (از جمله داعش) در بین سال های 2015 تا 2017 رخ داد که در 63 حمله 457 تن در 11 کشور جهان غرب به کام مرگ رفتند. البته تروریسم ملی‌گرایانه و یا جدایی‌طلبانه تا پیش از سال 2015، در غرب صدرنشین جدول بود. از سال 2007 تا 2014، روی هم رفته 145 حمله از سوی جدایی طلبان اعلام شده که به مرگ 13 تن انجامیده است. در سال 2021 تنها چهار حمله تروریستی از سوی این گروه ها به وقوع پیوسته است. در این میان شمار حملات تروریستی راست‌گرایان افراطی و چپ‌گرایان افراطی نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است. 73 درصد حملات تروریستی در دهه گذشته در جهان غرب از سوی گروه‌ها و افراد دارای انگیزه سیاسی انجام شده است. در این میان بخش اعظم افزایش شمار حملات تروریستی مذکور را به باید به نام گروه‌های چپ افراطی نوشت. در سال 2011، تنها دو حمله تروریستی از سوی افراد و گروه‌های چپ‌گرای افراطی به ثبت رسید و راست‌گرایان افراطی اقدام به 5 حمله کرده بودند. این میزان در سال 2021 برای چپ‌گرایان افراطی 38 حمله و برای راست‌گرایان افراطی تنها 2 حمله تروریستی بوده است.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org