۲۱ تیر ۱۴۰۰

تولید ناخالص داخلی ترکیه، 2010 – 2020

نمودار تغییرات تولید ناخالص داخلی ترکیه نشان می دهد که سال های ۲۰۱۳ و ۱۴ دوران اوج شکوفایی اقتصاد ترکیه بوده است‌‌. اما بتدریج با افزایش ریسک های ژئوپلیتیک، تضعیف نهادهای مستقل اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی، و بروز بحران های پیاپی ارزی حجم تولید ناخالص ترکیه به سطح سال های ۲۰۱۰ تنزل کرده است. کاهش جدی حجم اقتصاد ترکیه کاهش درآمد سرانه شهروندان این کشور را نیز سبب شده است.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org