۱۰ اسفند ۱۴۰۱

دیدگاه شهروندان اسرائیلی درباره بهترین راهکار برای پایان دادن به منازعه

نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه مطالعه امنیت ملی اسرائیل که در برآورد استراتژیک سال 2023 منتشر شده نشان می‌دهد دیدگاه شهروندان رژیم اسرائیل در قبال «منازعه اسرائیل و فلسطین» نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده است. در مجموع 56 درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی همچنان خواستار جدا کردن…

نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه مطالعه امنیت ملی اسرائیل که در برآورد استراتژیک سال 2023 منتشر شده نشان می‌دهد دیدگاه شهروندان رژیم اسرائیل در قبال «منازعه اسرائیل و فلسطین» نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده است. در مجموع 56 درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی همچنان خواستار جدا کردن سرنوشت اسرائیل از فلسطینیان و تشکیل دو دولت برای دو ملت بوده اند. همچنین 12 درصد از مشارکت کنندگان تداوم وضع موجود به عنوان گزینه ارجح برگزیده اند. از میان افراد باقی مانده نیز 10 درصد از «تشکیل دولت دو ملیتی بدون واگذاری حقوق کامل و برابر به فلسطینیان» حمایت کرده اند و 5 % نیز خواستار تشکیل دولت دوملیتی با واگذاری حقوق کامل و برابر برای فلسطینیان شده اند.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org