۷ تیر ۱۴۰۰

روند کاهش ارزش لیر ترکیه 2010 – 2020

از سال 2018 بحران اقتصادی در ترکیه جدی تر شد. کاهش ارزش لیر ترکیه، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم به طور موازی ادامه یافت و درآمد سرانه این کشور نیز به طرزی چشمگیر کاهش یافت. رشد اقتصادی این کشور در قیاس با نیمه اول دهه 2010 کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. در حالی که نرخ دلار در سال 2018 در حدود 5/4 لیر بود در سال 2020 تا 5/8 لیر نیز پیش روی کرد. البته نباید فراموش کرد که دلار در دوره نخست ریاست جمهوری اردوغان نیز رشد دوبرابری را تجربه کرده بود. و از حدود 2/2 لیر در سال 2014 به 5/4 لیر در سال 2018 رسیده بود. شیوع ویروس کرونا و تشدید محدودیت های مرتبط با آن نیز فشارها بر اقتصاد ترکیه را در سال 1399 (2020) مضاعف تر کرد. و رشد بی سابقه بی کاری در این کشور را در پی داشت.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org