۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

سهم کشورهای مختلف از ذخایر نفت جهان

نفت یک منبع طبیعی انرژی است که از تجزیه مواد آلی در طی میلیون‌ها سال به وجود آمده است. تنها تفاوت بین نفت و هر منبع طبیعی دیگر این است که نفت، رگ حیاتی اقتصاد جهانی است. جهان بیش از یک سوم کل تولید انرژی خود را از نفت به دست می‌آورد، بیش از هر منبع دیگری. در نتیجه، کشورهایی که ذخایر نفت جهان را کنترل می کنند، اغلب از قدرت ژئوپلیتیکی و اقتصادی نامتوازن برخوردارند. بر اساس بررسی آمار شرکت بریتیش پترولیوم از انرژی جهان در سال 2020، 93.5 درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان در اختیار 14 کشور قرار داشته است. کشورهای عضو این فهرست در همه پنج قاره قرار دارند و دخیره نفتی آنها متفاوت است و از 25.2 میلیارد بشکه نفت تا 304 میلیارد بشکه نفت را دربر می گیرد.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org