۲۹ تیر ۱۴۰۰

قفقاز جدید پس از جنگ 2020

جنگ اخیر در قره باغ موازنه قوا میان آذربایجان و ارمنستان را تغییر داد. با پایان این جنگ آذربایجان توانست بخش عمده ای از مناطق اشغالی را بازپس گیرد. اما مداخله روسیه مانع از تعیین سرنوشت مناطق ارمنی نشین قره باغ شد. بر اساس قرارداد آتش بس، تامین امنیت این مناطق بر عهده روسیه گذاشته شد. لذا مسکو از این طریق توانست ضمن تداوم بخشیدن به منازعه منجمد در قفقاز جنوبی، حضور نظامی خود در این منطقه را نیز گسترش دهد. بازیگر دیگری که در تحولات اخیر قفقاز جنوبی نقش داشت ترکیه بود. این کشور از طریق حمایت های تسلیحاتی و مستشاری در پیروزی های آذربایجان موثر بود. اگرچه ترکیه برای حضور گسترده تر نظامی در قفقاز جنوبی، به سد سدید روسیه برخورد کرد، اما تلاش کرد از طریق آذربایجان منافع استراتژیک و اقتصادی خود در این منطقه را تامین نماید. پیش بینی احداث کریدپری ارتباطی میان نخجوان و آذربایجان (از طریق خاک ارمنستان) از جمله مواردی بود که می توانست در راستای منافع ترکیه تحلیل شود.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org