۲۵ مرداد ۱۴۰۰

مرگبارترین گروه‌های تروریستی در سال 2019

چهار گروه تروریستی طالبان، بوکوحرام، داعش و الشباب در سال 2019، مسئول بیشتر مرگ‌های ناشی از تروریسم در جهان بوده‌اند. این چهار گروه روی هم رفته 7.578 تن را در سال 2019 به کام مرگ فرستاده اند که 55 درصد تلفات انسانی ناشی از تروریسم جهان در سال مذکور میلادی را تشکیل می‌دهد. البته در سال 2018 نیز 3 گروه از این دسته در صدر بیشترین میزان کشته‌ها قرار داشتند و تنها الشباب جای داعش شاخه خراسان را گرفته است. در سال 2012، یعنی دوره پیش از اوج گیری فعالیت‌های تروریستی در جهان، این چهار گروه مجموعاً بیش از 31 درصد مرگ‌های ناشی از تروریسم جهان را رقم زده بودند. از آنجا که وابستگی برخی از گروه‌های تروریستی به چهار گروه مذکور مشخص نیست، نمی‌توانیم شمار دقیق کشته‌های مربوط به فعالیت هر گروه را تعیین کنیم. برای مثال گفتنی است موسسه اقتصاد و صلح باوجود اینکه روابط وثیقی میان «داعش شاخه خراسان» و خود داعش وجود دارد آنها را از یکدیگر تفکیک کرده است. به همین ترتیب الشباب نیز با القاعده ارتباط چشمگیری دارد، اما با این وجود یک گروه مستقل در نظرگرفته شده است.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org