۱۴ مرداد ۱۴۰۰

مقایسه آمار تروریستی جهان در دو دهه اخیر

دهه منتهی به سال 2020 با 182 هزار کشته ناشی از تروریسم، مرگ‌بارترین دوره در میان چند دهه اخیر به حساب می آید. فعالیت‌های تروریستی در این دهه در سال 2014 با قدرت گیری داعش به اوج رسید. بدین ترتیب در مقایسه با دهه 2000 که 72 هزار تن در حملات تروریستی کشته شدند، دهه اخیر از منظر تلفات انسانی ناشی از تروریسم بی سابقه بوده است. با این وجود درحالی که 5 سال از آن زمان می‌گذرد، شمار کشته ها 59 درصد کاهش یافته است. اگرچه در سال‌های اخیر شاهد کاهش حوادث تروریستی در سطح جهان هستیم، اما تهدیدات جدیدی نیز در حال شکل‌گیری است. کانون فعالیت تروریست‌های جهادی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به آفریقای زیر صحرا و جنوب آسیا انتقال پیدا کرده است، همزمان در غرب نیز تروریسم راست افراطی و به طور کلی خشونت‌های معطوف به اهداف سیاسی در حال افزایش است. تهدید تروریسم همچنان گسترده باقی مانده و 90 کشور جهان در سال 2019 دسته کم یک حادثه تروریستی را تجربه کرده‌اند و 89 گروه تروریستی نیز در سطح جهان حملاتی ترتیب داده اند که دست کم یک تن در جریان آن به کام مرگ رفته است.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org