۸ مرداد ۱۴۰۰

مواضع احزاب سیاسی تونس نسبت به تصمیمات قیس سعید

تعلیق غیرمنتطره پارلمان تونس، عزل نخست وزیر این کشور و اعلام حالت فوق العاده در سراسر تونس توسط رئیس جمهور که بر اساس تفسیر قیس سعید از ماده هشتاد قانون اساسی این کشور صورت گرفت واکنش های داخلی فراوانی را در میان احزاب و گروه های سیاسی و هنچنین مردم تونس به دنبال داشت. بسیاری از مردم عادی که به گسترش بحران های اجتماعی و ادامه بن بست سیاسی معترض بودند در برابر این اقدام سکوت نموده و رضایت ضمنی خود را از آن ابراز داشته اند. در سطح گروه های سیاسی اما احزاب سیاسی نوجود در پارلمان این کشور مواضع مختلفی را در برابر این اقدام اتخاذ نموده اند که بیشتر ناشی از جایگاه و وزن این احزاب از پارلمان، ارتباطات خارجی و داخلی و همچنین ایدئولوژی این احزاب بوده است. در حوزه تشکل ها نیز به نظر می رسد بزرگترین اتحادیه کارکنان تونس به طور ضمنی از این اقدام حمایت نموده است.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org