۱۴ مرداد ۱۴۰۰

نگاه به شرق؛ سیاست اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس

به موازات کاهش اهمیت و وزن حوزه خلیج فارس برای ایالات متحده آمریکا، دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس به سمت گسترش روابط خود با کشورهای شرقی رفته‌اند. این موضوع (شیفت به شرق) را می‌توان در میزان فروش نفت و مبادلات تجاری مشاهده کرد. پنج کشور شرقی در شمار هفت شریک اول تجاری این حوزه قرار داشته و بزرگ‌ترین شریک نفتی و تجاری آن‌ها چین است.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org