۱۸ شهریور ۱۴۰۰

واکنش‌ کشورهای مختلف جهان نسبت به سیاست تـهـاجمی تـرکیـه در منـاطـق کردنشین سـوریه

ترکیه در سال‌های اخیر سیاست تهاجمی تری را در خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه در دستور کار قرار داده است. عملیات «چشمه صلح» که در اکتبر 2019 به اجرا درآمد، یکی از مهم‌ترین عملیات های نظامی ترکیه در سال‌های اخیر به حساب می‌آید که در خلال آن بخش‌هایی از مناطق کردنشین شمال سوریه به اشغال نظامیان ترکیه درآمد. تنها پاکستان و چند کشور آسیای میانه از این اقدام ترکیه حمایت کردند. ایران، عربستان سعودی و کشورهای خاورمیانه عربی و نیز شمال آفریقا و نیز چند کشور اروپایی تهاجم ترکیه به شمال سوریه را محکوم کردند. واکنش ها در میان کشورهای اروپای غربی و آمریکا اما شدیدتر بود و این کشورها پاره ای تحریم های اقتصادی را علیه آنکارا به اجرا درآوردند و حتی فروش تسلیحات به این کشور را به حالت تعلیق درآوردند.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org