۶ مرداد ۱۴۰۰

چرا آلمانی ها به حزب آلترناتیو رأی دادند؟

در سال 2017 حزب راست گرای افراطی آلترناتیو برای آلمان موفق شد رأی بیش از 5 میلیون و 800 هزار شهروند آلمان (نزدیک به 13 درصد کل آرا) را به دست آورد. این دستاورد خیره کننده برای حزب آلترناتیو منجر بدان شد که این حزب بتواند به عنوان رهبر اپوزیسیون کابینه در بوندستاگ آلمان قرار گیرد و قدرت خود را تا حدود زیادی افزایش دهد. جالب آنکه بیشتر رأی دهندگان این حزب از فرط ناامیدی از دیگر احزاب به آلترناتیو روی آورده بودند. رشد این حزب راست‌گرای افراطی در نظرسنجی ها تا اواسط سال 2018 ادامه پیدا کرد، اما از آن هنگام حزب سبزها به اصلی ترین چالشگر اتحادیه مسیحی مبدل شده است.

برچسب ها:
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org