آرشیو جریان

جهان را از نگاه کارشناسان و تحلیل گران جریان ببینید

هادی خسروشاهین

دانش آموخته دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر مسایل آمریکا و سیاست خارجی ایران

علی نظیف پور

علی نظیف پور

فواد ایزدی

فریدون مجلسی

فریدون مجلسی از جمله نویسنده ها و مترجم هایی است که از دل دانشکده حقوق در کنار نام های دیگری چون: محمدعلی اسلامی ندوشن، محمدعلی سپانلو، جواد مجابی و... به سمت ادبیات کشیده شد. او که خود زمانی دیپلمات بوده، پیش از ورود به ادبیات، تحت‌تاثیر دو نفر بود که…
فریدون مجلسی
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org