آرشیو جریان

جهان را از نگاه کارشناسان و تحلیل گران جریان ببینید

سیدعلی قائم مقامی

علی حیدری

رحمان قهرمان پور

ابراهیم فراهانی

سجاد آتشبار

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر حوزه ترکیه و اندیشه سیاسی

اسدالله اطهری

اسدالله اطهری
تهران-چهارراه ولیعصر-قبل از برادران مظفر-پلاک907

مشاور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اندیشکده راهبردی «جریان» که فعالیت خود را از سال 1399 برپایه بهره گیری از جمعی از کارشناسان جوان و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی آغاز کرده است، اندیشکده ای خصوصی است که بر روی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. جریان رسالت خود را ارائه تصویری جامع و واقع بینانه مبتنی بر رویکردی دانش بنیان و مسئله محور با هدف بازاندیشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
2763 327 935 98+
info@jaraian.org